+:+: เข้าสู่ระบบบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง :+:+

กรุณากรอก Username และ  Password


Username
Password

เข้าใช้งานจำนวน  ครั้ง (ตั้งแต่ 9 ก.พ. 49)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1
ติดต่อ : tongkam49@hotmail.com
Phatthalung Educational Service Area Office 1   
http://www.plg1.obec.go.th